Methode
ondersteuning?

Ga hier naar de website

Persoonlijk advies?

Maak hier
een afspraak

Bezoek onze informatiecentra

Maak een
afspraak

Wilt u informatie downloaden?

Bekijk de
downloads
 

Kinderen en hun sociale talenten - versie 1 (2009)

Uitgeverij: Kwintessens Uitgevers
Jaar van verschijning: 2003, volledige herziening 2008
Doelgroep: groep 1 tot en met 8


Algemeen
Hoe ga je met elkaar om? En waarom? Kinderen komen dagelijks terecht in allerlei sociale situaties waarin het lang niet altijd makkelijk is hoe je dit aanpakt. Zeker in de huidige samenleving waarin ze opgroeien en te maken hebben met allerlei prikkels, bijvoorbeeld uit de media. Hoe geef je leerlingen nu handvatten om in een veilige omgeving gedrag te kunnen uitproberen en hiervan te leren?
U kunt direct aan de slag met sociale competentie met Kinderen en… hun sociale talenten. Het doel van deze methode is om sociaal competent gedrag van leerlingen te bevorderen, op een manier die concreet en herkenbaar is en vooral ook heel leuk om te doen. Door structureel aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen creëert u een schoolklimaat met ruimte voor alle kinderen, onderling respect en een optimale leeromgeving. Kinderen leren en ontdekken door zelf te ervaren en te doen.
Kinderen en… hun sociale talenten is een complete methode voor de hele basisschool. De methode sluit naadloos aan bij de acht gedragscategorieën van het meetinstrument de SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst). Door de combinatie van de praktische en heldere lessen en het diverse kleurrijke materiaal zoals de spellen, zullen leerlingen uitkijken naar het moment dat u het vak sociale competentie geeft. En de leraar kan er zo mee aan de slag, zonder dat er veel voorbereidingstijd nodig is.

Structuur
De lessen van Kinderen en… hun sociale talenten zijn heel gestructureerd opgezet en ze behandelen alle bouwstenen waaruit sociaal competent gedrag is opgebouwd. Elke les beslaat een periode van twee weken, waarin één doel centraal staat. U besteedt in de les maar ook daarbuiten aandacht aan dat doel. Op deze manier daagt u leerlingen uit om in de praktijk toe te passen waarover ze in de les met elkaar hebben gesproken.
Voor iedere groep is er een eigen Activiteitenmap met 20 lessen. Alle lessen hebben dezelfde opbouw. Elke les begint met een korte omschrijving. Met behulp hiervan kunt u snel overzien waarover de les gaat, wat de lesdoelen zijn, hoe lang de les ongeveer duurt en welke materialen u erbij nodig heeft. Zo kunt u zo aan de slag gaan.
Elke les bevat twee of drie kennis- of vaardigheidsdoelen. Een kennisdoel gaat over weten. Een vaardigheidsdoel gaat over kunnen. De insteek is zo praktisch mogelijk kennis en vaardigheden te oefenen. De methode is afwisselend en maakt naast mondelinge werkvormen gebruik van drama, lezen en creatief schrijven.

Differentiatie
Bij elke les staan suggesties voor differentiatie. Als u merkt dat de les niet perfect past bij wat uw leerlingen al kennen en kunnen, gebruikt u de suggesties om de les beter te laten aansluiten op uw groep. Natuurlijk kunt u zelf ook differentiaties verzinnen naast of naar aanleiding van de aangereikte suggesties.
Differentiatie wordt ook geboden met speels en verdiepend materiaal als het Welles! Nietes!-kaartspel voor de onderbouw en het Asospel, een bordspel voor de midden- en bovenbouw. Daarnaast zijn speciaal voor de onderbouw praatplaten en een kijkwijzer ontwikkeld en ook een speciaal activiteitenkatern rond de poppen Mies en Max.

Evaluatie en registratie
Met de SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst) kunt u leerlingen systematisch volgen in hun ontwikkeling op het gebied van sociale competentie. Het instrument is geschikt voor alle leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 van het primair onderwijs. De SCOL gaat uit van dezelfde acht gedragscategorieën als Kinderen en… hun sociale talenten en sluit naadloos aan op deze methode, hoewel beide onderdelen ook los van elkaar te gebruiken zijn.
De SCOL en de methode zijn ontwikkeld samen met de CED-Groep uit Rotterdam.In het kort

Materialen

 • Voor elke groep een eigen activiteitenmap met daarin: Een praktische handleiding, compleet met ouderbrieven (deze zijn ook digitaal beschikbaar)
  • 20 lessen verdeeld over 8 gedragscategorieën
  • Bij de lessen werk- en/of kopieerbladen
  • Een set met 20 full colour reminderkaarten
  • Het zorgkatern
  Een liedjes-cd: er zijn twee liedjes-cd’s, één voor elke map van groep 1 tot en met 4 en één voor elke map van groep 5 tot en met 8)
 • Een map met de Theoretische verantwoording en het Implementatiehandboek
 • Vier praatplaten met kijkwijzer
 • Katern Mies & Max met 12 emotiekaarten
 • Set handpoppen Mies & Max
 • Het Asospel, hoe (a)sociaal ben jij?
 • Het kaartspel Welles! Nietes!
 • Audiovisueel materiaal voor het digibord (via KlasseTV)
 • PowerpointPresentatie voor een ouderavond (gratis te downloaden via www.kwintessens.nl)
 • Ouderbrochures (set van 25)

 •